Diensten ondernemers

Ondernemen draait om het benutten van kansen, dat is waar u het liefst de hele dag mee bezig bent.
Dit geldt natuurlijk ook voor ons als administratiekantoor. Met de kansen die wij zien nemen wij u zorg uit handen

 

Wat doen wij voor ondernemers?

Inboeken administratie

Uw administratie wordt door onze medewerkers snel en vakkundig ingevoerd, zodat te allen tijde up to date informatie kan worden verstrekt. Tevens wordt bij het inboeken al direct rekening gehouden met fiscale en andere wettelijke regels.

Salarisadministratie

Netto-brutoberekeningen, kostprijsberekeningen, maar natuurlijk ook uw periodieke loonberekeningen worden dankzij professionele programmatuur, maar ook dankzij grote kennis en ervaring, probleemloos verzorgd.

Rapportage

Eenmaal per kwartaal, per halfjaar, maar in ieder geval per jaar wordt rapport uitgebracht betreffende uw jaarrekening, bevattende bespreking van de resultaten, financiële en fiscale positie en uitgebreid kapitaaloverzicht, evenals Balans, Winst- en Verliesrekening met bijbehorende toelichtingen, waaronder uitgebreide activastaat.

Fiscale aangiften

Uw aangiften Omzetbelasting en/of Loonbelasting worden periodiek tijdig en correct verzorgd. Tegelijk met de rapportage wordt de aangifte Inkomstenbelasting en/of Vennootschapsbelasting samengesteld door onze fiscaal adviseur met toepassing van alle relevante fiscale faciliteiten. Voorlopige aanslagen worden gecontroleerd en zonodig gecorrigeerd.

Advisering

Wij adviseren u als u daarom verzoekt of wanneer wij dat nuttig of noodzakelijk vinden. Altijd staat uw belang voorop en proberen wij met u een zo optimaal mogelijk rendement uit uw bedrijf te halen.

Advisering geschiedt op diverse terreinen:

  • automatisering (van uw administratie of bedrijfsprocessen)
  • financiering (bij de start van uw onderneming, overname of uitbreiding)
  • bedrijfsbeleid (prognoses, kosten-baten analyses, personeel, rechtsvorm onderneming)
  • wijziging rechtsvorm (BV, VOF, eenmanszaak ivm fiscale aspecten, aansprakelijkheid en bedrijfsopvolging)
  • oprichting/overname bedrijf
  • last but not least: belastingen.