Diensten particulieren

De aangifte inkomstenbelasting is elk jaar weer een terugkerend activiteit. De belastingdienst komt met de voor ingevulde aangifte, maar daar staan alleen gegevens in die bij de belastingdienst bekend zijn. Minstens zo belangrijk zijn de gegevens die niet bekend zijn, want daar is voordeel te behalen. Wij zijn er in gespecialiseerd om samen met onze klanten te onderzoeken waar de fiscale voordelen te behalen zijn.

Wat doen wij voor particulieren?

Aangifte Inkomstenbelasting

U hebt geen onderneming maar hebt wel een aangiftebiljet Inkomstenbelasting ontvangen. Wij verzorgen uw aangifte voor u snel en correct. Wellicht kan u dat tevens een interessante belastingbesparing opleveren. Voor de kosten hoeft u het niet te laten. De aangifte wordt vanaf dit jaar elektronisch naar de Belastingdienst gezonden; u krijgt van ons een kopie. En als er onverhoopt een sterfgeval in de familie is, zorgen wij voor de successieaangifte.

Advies persoonlijke financiën

Heeft u behoefte aan een second opinion omtrent uw persoonlijke financiën, te denken valt hierbij aan de hypotheek, schenking van ouders aan kinderen en successieplanning in het algemeen.Wij lichten graag uw situatie door en kunnen u introduceren bij zorgvuldig geselecteerde partners van IAS die u verder kunnen helpen. Voor een juiste invulling van de aangifte Inkomstenbelasting zijn de volgende gegevens nodig, welke moeten worden meegenomen of af gegeven op ons kantoor:

  • jaaropgave(n) van de werkgever(s) en/of uitkeringsinstantie(s)
  • WOZ-beschikking van de woning
  • Jaaropgave van de bank inzake de hypotheek
  • Premie lijfrente en opgave pensioenaangroei

 

Verder kunnen de volgende aftrekposten van belang zijn:

  • kinderopvang
  • giften

Ziektekosten

Een apart onderdeel vormen de ziektekosten. Om te kunnen berekenen of u voor aftrek in aanmerking komt moeten de volgende gegevens beschikbaar zijn:

  • premie ziekenfonds (staat op jaaropgave, zie hierboven) of particuliere verzekering
  • nominale premie ziekenfonds (wat u zelf aan het ziekenfonds betaalt)
  • niet vergoede kosten, die u zelf heeft betaald ( medicijnen, tandarts, hulpmiddelen, maar ook reiskosten)

 

Bovenstaande opsomming is niet volledig; als u twijfelt of u iets moet aangeven of af wilt trekken, neemt u dan telefonisch contact met ons op. Tenslotte is het belangrijk als u een voorlopige teruggaaf heeft ontvangen, dat deze tevens wordt meegenomen. Op basis van de door u verstrekte gegevens rekenen wij voor u uit wat u moet betalen, of wat u zult ontvangen.